Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CONVORBIRI CU DUMNEZEU
11-11-2017, 12:05 AM
Post: #261
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
Inca nu, o sa vina si ziua aia, probabil 09

"Să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să îl cucerești."

Ana Aslan
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
11-11-2017, 12:28 AM
Post: #262
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
CONVORBIRILE CU DUMNEZEU ALE ULTIMELOR ZILE, continuare

IOAN:
Doamne Sfânt, într-o convorbire avută cu Marele Dumnezeu, am înţeles că, în aceste zile, poporul român primeşte o misiune de mare importanţă privind viitorul omenirii. Care este această deosebită lucrare şi de ce este pusă pe umerii românilor?

IISUS:
Dragul meu, misiunea românilor este de cea mai mare importanţă. Trăim vremurile Zilelor de pe Urmă. Aceasta înseamnă că, în curând, după cum şi savanţii lumii pot constata, planeta Pământ nu va mai fi prielnică vieţii umane şi animale. Astfel, se încheie un nou ciclu în viaţa plantată de Dumnezeu pe Pământ, perioadă după care, întreaga planetă va intra într-o fază de refacere şi restructurare. Altfel spus, zilele existenţei omenirii pe Pământ se apropie de sfârşit. În această perioadă terminală, începe şi lucrarea cea mare a poporului român, cel care este chemat alături de Familia Marelui Dumnezeu de pe Pământ, să trezească popoarele lumii şi să le conducă înspre salvare. Desigur, te întrebi şi pe bună dreptate, pentru ce tocmai poporul român este chemat să lumineze ca apostol al creştinătăţii lumea Zilelor de pe Urmă? Îţi voi răspunde foarte scurt. În urmă cu mii de ani, Dumnezeu a coborât pe Pământ. Cu acest prilej, din El şi din Sfânta Maria, veşnica Doamnă a cerurilor, s-a născut primul popor al oamenilor. Acest popor a fost sfinţit de Tatăl Dumnezeu să trăiască în fericire peste toată suprafaţa Pământului. Pentru aceasta a primit în dar cel mai frumos mijloc de comunicaţie, limba omenească. Această limbă vie, de o frumuseţe negrăită, nu era alta decât limba română, limbă comună, în acele timpuri în cer şi pe Pământ. Limba română de astăzi este urmaşa acelei limbi, iar poporul român este urmaşul acelui, prim popor al copiilor lui Dumnezeu născuţi pe această planetă. Aceata este taina cea necuprinsă şi Moştenirea cea tainică a omenirii, rămasă pecetluită până în zilele de astăzi, când, cu toată sărăcia şi necazul din Ţară, pot afirma că poporul român de astăzi, cu toate păcatele lui, cu tot binele şi cu răul, a fost şi rămâne poporul cel sfânt al Dumnezeirii veşnice.

IOAN:
Doamne Sfânt, ne poţi relata ceva despre stadiul luptelor cu Puterile Satanice? Unde se găseşte Satan astăzi?

IISUS:
Luptele Puterilor Cereşti contra celor satanice au durat mii de ani şi au dus, în ultimii ani, la nimicirea tuturor forţelor potrivnice din univers, înafara celor existente încă pe Pământ. Satan a fost biruit, capturat, legat, judecat şi închis pentru veşnicie undeva, în imensitatea spaţiilor cosmice, în întunericul veşnic al unui mormânt nestricabil.

IOAN:
Am înţeles că Pământul a ajuns la un stadiu care, într-un viitor nu prea depărtat, va fi impropriu derulării vieţii normale pe Pământ. Putem afla care este planul Marelui Ler pentru aceste vremuri grele? Doamne Sfânt, putem afla care este viitorul Pământului şi a omenirii sale? Ne este oare dat nouă să aflăm cât timp ne mai rabdă Dumnezeu şi Pământul?

IISUS:
Tatăl Cerurilor este de acord să se dezvăluie, în mare, planul de viitor pentru omenire şi pentru celelalte forme de viaţă existente în acest moment pe planeta Pământ. După cum te-ai exprimat déjà, într-un viitor nu prea îndepărtat, condiţiile naturale de pe Pământ nu vor mai fi prielnice desfăşurărilor unor forme normale de viaţă superioară. Planeta întreagă are nevoie de refacerea tuturor structurilor sale naturale. Din dragoste pentru oameni şi pentru viaţa semănată pe această planetă, Domnul Dumnezeu a hotărât să nu lase omenirea şi viaţa ei să piară, ci să o salveze mutându-o pe o planetă cu condiţii de viaţă asemănătoare celor de pe Terra. Nu mă întreba când va sosi acel ceas, căci nu este dat omului să îl cunoască. Pregătiţi-vă dară, cu inima şi cu sufletul, să fiţi întotdeauna gata pentru marea călătorie, căci nimeni pe Pământ nu cunoaşte anul, ziua şi ceasul plecării voastre!

IOAN:
Doamne Sfânt, care este datoria noastră, a oamenilor acestor vremuri, cum ne putem comporta şi care este aşteptarea Marelui Dumnezeu de la noi, oamenii acestei generaţii şi a celor viitoare?

IISUS:
Românii vor fi apostolii luminători ai noroadelor. Ei vor fi aceia care, răsfiraţi peste tot cuprinsul Pământului, vor duce tuturora Cuvântul lui Dumnezeu predicând, învăţând şi chemând omenirea întreagă pe cărarea curată ce duce înspre adevăratul Dumnezeu, Creatorul Universului. Mai înainte însă, Eu însumi chem poporul român, căruia îi iert toate păcatele şi pe care l-am salvat la Judecata de pe Urmă, să înveţe vorbirea cea de iubire cu Dumnezeu, îndemnându-l nu numai să se roage, ci să şi asculte Cuvintele de răspuns ale Tatălui ceresc. Astfel, se va săvârşi Sfinţenia mult aşteptată a Vremurilor de pe Urmă, când toţi oamenii Pământului îL vor putea cunoaşte pe adevăratul Dumnezeu.

IOAN, SFINTEI MARIA:
Maică Sfântă, permite-mi, te rog, să vorbesc cu Tine. Dacă Te-ai adresa întregii omeniri, ce le-ai putea spune?

SFÂNTA MARIA
Tot ce este mai important pentru copiii noştri încape în doar două cuvinte: iubirea şi credinţa. Nici unul din aceste două cuvinte nu poate trăi fără de celălalt. Căci, unde locuieşte credinţa, trăieşte şi iubirea. Iar adevărata iubire se împlineşte printr-o adevărată credinţă. Şi iubirea şi credinţa au fost lăsate omului ca aleasă moştenire din partea părinţilor cereşti, cu poruncă să fie învăţate şi transmise din generaţie în generaţie, spre buna vieţuire a comunităţii omeneşti pe Pământ. Dacă la începutul lumii omeneşti, iubirea şi credinţa izvorau din inima Mamei şi a Tatălui Dumnezeu, de la Înviere încoace izvorul lor curge din inima lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El însuşi fiind Domnul Iubirii şi întemeietorul credinţei celei înnoite a Tatălui cresc, credinţă ce îi poartă şi Sfântul Său Nume.
În vremurile de astăzi, ca o supremă dovadă de credinţă şi de iubire, intervine Planul Ceresc de salvare a omenirii şi a planetei Pământ în Zilele de pe Urmă, operaţie încă nevisată de nici o fiinţă pământească şi care se va materializa prin strămutarea omenirii pe o altă planetă a imensităţii astrale, planetă pregătită din vreme pentru acest eveniment.

IOAN, LUI IISUS HRISTOS:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te rog îngăduie-mi să îţi vorbesc. Din evenimentele începutului de an 2017, am aflat că acea înfricoșătoare Judecată de pe Urmă, chiar dacă pare paradoxal, a avut deja loc cu urmări nemaipomenite. Cu această ocazie, am înțeles că omenirea Pământului este deja împărțită în două: cei care au reușit să treacă puntea și cei care au căzut la Marea Judecată. Ai putea să ne luminezi ce înseamnă această stare a omenirii acestor zile?

IISUS HRISTOS:
Da, îți răspund cu drag. Astăzi, pe Pământ vieţuiesc oameni şi neoameni. Mai precis, omenirea acestui timp este împărțită, de fapt, nu în două, ci în trei categorii. Prima categorie o prezinţă cei care s-au prezentat la Marea Judecată cu cinste, iubire şi dragoste, au trecut pragul şi merită Salvarea şi Mântuirea. Înafara acestora, un mare număr de oameni o prezintă tabăra oscilanţilor. Aceştia sunt acei care nu au aflat că clopotul a sunat şi încă nu ştiu că există doar un drum al luminii, al adevărului şi al vieţii, drum ce duce înspre salvare şi mântuire. Printre aceştia se mai găseşte o subcategorie, formată dintre aceia care au căzut la Marea Judecată dar care, între timp, în contact cu credinţa cea adevărată, şi-au spălat păcatele şi s-au integrat în termenul de corectură de un an, acordat prin voinţa şi dragostea Marelui Dumnezeu. Cea mai mare categorie o reprezintă însă, aceea a oamenilor satanizaţi. Robiţi întru totul lumii satanice, aceştia sunt corpuri goale de oase şi de carne, cărora le-a fost distrusă zestrea sufletească. Ei sunt damnaţii infernului, cei care nu mai pot fi salvaţi sub nici o formă. De altfel, fiind fără de suflet, nu mai sunt oameni, ci o specie nouă de animale asemănătoare râmelor şi celorlalte târâtoare fără de suflet.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
11-11-2017, 01:35 PM
Post: #263
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
Esti amabil sa ma ajuti sa ies din ceata ?

"Să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să îl cucerești."

Ana Aslan
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
11-13-2017, 04:29 PM
Post: #264
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
Anuk dragă, îți voi expedia câteva clarificări și cartea prin e-mail, dacă îmi dai o adresă de e-mail pentru un atașament.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
11-22-2017, 12:54 AM (This post was last modified: 11-22-2017 02:27 AM by Ioan.)
Post: #265
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
LER-CARTEA LUI DUMNEZEU
Autor: Ioan Suciu


Attached File(s)
.pdf  LER, roman istoric pdf.pdf (Size: 1.57 MB / Downloads: 6)
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
11-22-2017, 11:17 PM
Post: #266
RE: CONVORBIRI CU DUMNEZEU
Multumesc ! Sunt curioasa daca o sa ma ajute sa ies din ceata 09

"Să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să îl cucerești."

Ana Aslan
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 
User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)

Contact Us | WWW.PREMONITII.RO | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication